Spelregels deelname Ubladforum

Als je meedoet aan het forum ga je ermee akkoord dat je de volgende punten in acht neemt:

1. Geen uitingen die strijdig zijn met wettelijke bepalingen of met de eisen van goede smaak of uitingen die onnodig schade berokkenen aan personen of organisaties.

2. Jij bent verantwoordelijk voor posts onder jouw naam. Maak je gebruik van een publieke computer, zorg er dan voor dat je uitlogt voor het verlaten van de computer.

3. Je gaat ermee akkoord dat je geen materiaal zult publiceren waar auteursrecht op berust, tenzij het je eigen materiaal is.

4. De redactie houdt zich ten allen tijde het recht voor berichten te verwijderen, te bewerken of te verplaatsen.

5. Houdt het gezellig: have fun!