De aap als aap

Na de ontsnapping van Bokito is er door de media veel aandacht besteed aan de verhouding tussen apen en mensen. Vele aap-deskundigen kwamen aan het woord om te vertellen hoe communicatie en interactie over de soortgrens heen plaatsvindt en hoezeer de mens eigenlijk ook maar een aap is. Onderzoek naar mensapen morrelt aan ons beeld van de mens als wezen dat zich op wezenlijk niveau van (andere) dieren onderscheidt. Reden om ons af te vragen: beïnvloeden dergelijke ideeën het dagelijks werken en denken van primatologen? Waar doen zij zoal onderzoek naar, en hoe? Wordt hun werk beïnvloed door het feit dat aap en mens zo op elkaar lijken, en door ideeën over de grens tussen mens en dier? Welke ontwikkelingen hebben er recentelijk plaatsgevonden in dat vakgebied? Aandacht voor de studie van de aap als aap - en nu eens niet als oerman, Ander of nobele wilde.

Martijn van Calmthout, chef Kennis van De Volkskrant, interviewt o.a. prof.dr. Raymond Corbey, wetenschapsfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ook met een filmpje van vk.tv, de Promovendus van de Maand, en columns van Maarten van Rossem (bijzonder hoogleraar aan de UU) en Jelle Reumer (directeur van het Natuurmuseum Rotterdam en hoogleraar vertebratenpaleontologie aan de UU).

Het KennisCafé is op 18 juni van 20 tot 21.30 uur in café De nieuwe Dikke Dries, aan het Oudkerkhof 36. Utrecht. De entree is vrij.

Verschenen op 14-06-2007 in Ublad 31 (38).