Personalia

Ontwikkelingspsycholoog Astrid Poorthuis is uitgekozen om mee te doen aan de Nationale DenkTank 2007. De Nationale DenkTank wil de kennisoverdracht tussen overheid, universiteiten en bedrijfsleven vergroten. Om dit te bereiken wordt jaarlijks een netwerk gecreëerd van twintig excellente studenten, pas afgestudeerden en promovendi van verschillende studierichtingen. Deze zoeken gedurende twee maanden naar een praktische, innovatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het thema dit jaar is 'Onderwijs als intermediair tussen maatschappij en de student'. De Nationale DenkTank wordt mede gefinancieerd door Essent, ING en het Platform Bèta Techniek.

Aan hoogleraar Natuurkunde John Heise is de Willem de Graaffprijs 2007 toegekend. John Heise werkt sinds de jaren zeventig bij SRON waar hij zich bezighoudt met hoge-energie-astrofysica. Hij is de ontdekker van diverse röntgenbronnen in het heelal en zijn onderzoeksgroep localiseerde in 1997 voor het eerst de al 25 jaar ongrijpbare gammaflitsen. Sinds 1999 is hij tevens bijzonder hoogleraar Natuurkunde.

De prijs ter grootte van 1500 euro is bedoeld voor iemand die beroepsmatig werkzaam is in de sterrenkunde of het ruimte-onderzoek en die daarnaast in bijzondere mate bijdraagt aan de popularisering van deze wetenschapsterreinen. De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt.

Verschenen op 14-06-2007 in Ublad 31 (38).