afzenders

Democratisch Europa

Wat een 'democratische tante' is die Deidre Curtin (zie Ublad van 7 juni). "Voor mij hoeft er geen referendum over Europa meer te komen, want de toekomst van Europa is veel te ingewikkeld om in die vorm aan burgers voor te leggen", zegt ze. Het is of ik bepaalde CDA mensen hoor praten. Het 'volk' is toch te stom, wij weten wel wat goed voor ze is. De democratie in Europa holt achteruit, de 'heren bestuurders' weten het allemaal wel, het klootjesvolk mag hooguit een keer stemmen en dan wordt het ingewikkeld gemaakt omdat er maar op een partij/persoon gestemd kan worden, terwijl kwestie A me veel meer aanspreekt bij partij B, maar kwestie B meer bij partij A. Leve de democratie! Er moeten veel meer referenda komen, zodat de 'machthebbers' weten wat het volk wil.

J. Waerts

Kunsten

Is het onverschilligheid, onwetendheid, desinteresse van uw kant? Nergens lees ik in uw Ublad of op Ublad Online dat de eerste oraties van de nieuwe UU-faculteit der Kunsten gehouden zijn (op 6 juni). Liever lees ik dat u het allemaal maar niets vindt dan dat u zwijgt. Wat een vervelende kennismaking! Wat een nare ervaring!

Giep Hagoort, hoogleraar kunst en economie UU

Naschrift redactie

Het spijt de redactie dat bij de heer Hagoort deze gevoelens leven, maar op een verzoek van de redactie voorafgaand aan zijn oratie om ons de tekst hiervan toe te sturen, heeft hij zelf niet gereageerd. De redactie zal de ontwikkelingen omtrent de samenwerking van UU met HKU niettemin nauwlettend blijven volgen en zo nodig daarvan verslag doen.

Verschenen op 14-06-2007 in Ublad 31 (38).