Ontmoet een mentor op internet

Over afstuderen, over stagelopen, over hoe het is als het straks om het eggie gaat. Studenten zitten tegen het einde van hun studie met allerlei vragen. Via het Mentor Mentee Systeem kunnen afgestudeerden hulp bieden. "Iemand die je niet kent om advies vragen, is altijd een beetje eng."

Op de middelbare school had elke scholier een mentor. Dat was een docent van Nederlands of wiskunde, of van een ander vak dat je een paar keer per week had, bij wie je één keer in de maand in zijn muffige kantoortje moest komen om je voortgang te bespreken. Als je gespijbeld had, wist hij het als eerste en als je cijfers onder de maat waren, was hij de eerste van wie je een reprimande of aanmoedigende preek kon verwachten.

Binnen de universiteit is er geen soortgelijke functie. Elke faculteit heeft weliswaar haar eigen studieadviseurs en tutoren, maar dit zijn personen waar de student meestal pas mee in aanraking komt als hij zelf het idee heeft dat er ergens in zijn opleiding iets mis gaat. Iemand die je van tevoren op problemen wijst, zoals die docent Nederlands in zijn muffige kantoortje, is er niet. In de vorm van het Mentor Mentee Systeem (MMS) geeft de universiteit nu studenten de mogelijkheid zelf een mentor te zoeken.

Praktijkervaring

Het MMS is een digitaal platform dat studenten, met name degenen die in hun afstudeerfase zitten, in contact brengt met afgestudeerden. Deze alumni, de mentoren, staan geregistreerd in een database op beroep, branche, voltooide studie en afstudeerdatum. Het idee is dat de student, de mentee, zo iemand weet te vinden die advies kan geven bij afstudeerproblemen of praktijkervaring kan delen als het gaat om het werken in een bepaalde branche. Ruim zevenhonderd afgestudeerden werken als vrijwilliger mee.

Het systeem werkt als volgt: via de website vraag je een wachtwoord aan om in te loggen in de database. Eenmaal ingelogd, geef je in een zoekbalk een opdracht: 'politiek' of 'wiskundige' bijvoorbeeld, en voor je het weet geeft de database alle mentoren die aan jouw zoekopdracht voldoen. Kind kan de was doen. Maar natuurlijk begint het hier pas. De database geeft de e-mailadressen van de relevante mentoren en dan is het aan de student om actie te ondernemen.

Een bedrijfje opzetten

De zoekopdracht die Isa McKechnie (23) invoerde, was 'ondernemer'. Vorig jaar haalde Isa haar master aan het Ethiek Instituut van de universiteit, maar het was haar al snel duidelijk dat ze niet een baan ambieerde in het verlengde van haar opleiding. "Toen ik, aan het begin van mijn master, aan een docent vroeg wat ik met mijn opleiding precies kon worden, antwoordde hij: 'Euh, je hebt toch ook een bachelor in Engels?' Daarmee wist ik wel genoeg."

Isa ging dus een andere kant op. "Mijn vriend is een personal coach, dat is iemand die door de juiste vragen te stellen knelpunten bij de klant ontdekt. Een soort therapeut, maar dan anders. Hij zag dat veel andere coaches geen goede werkruimte hadden om hun klanten te ontvangen. Dus daar zijn wij toen mee aan de gang gegaan." Het bedrijfje dat Isa en haar vriend willen opzetten, richt zich op het verhuren van bedrijfsruimtes, speciaal voor coaches. Nogal een ander onderwerp dan waar ze in is afgestudeerd. "Stomtoevallig zag ik in het alumnimagazine van de UU een kleine advertentie staan van het MMS. Ik hield me bezig met zaken waar ik weinig tot geen verstand van had: bedrijfsplannen, budgetten, winstverwachtingen. Het idee van een mentor, iemand met ervaring in zulke zaken, sprak me heel erg aan."

Koppelen

Isa voldoet aan het profiel van de student die Joost Gunther van het Universiteitsfonds in gedachten had. Hij zette het MMS-systeem op. "Vanuit de studenten was er altijd al vraag naar contacten met mensen in de praktijk. Om de haverklap kwamen er studenten bij het Alumnibureau binnenlopen met de vraag: 'Goh, kennen jullie niet iemand die in die en die branche werkt?' Meestal waren ze dan op zoek naar een stageadres, of waren ze benieuwd naar de gang van zaken in een bepaalde bedrijfstak. In ons alumnibestand staan ongeveer 75.000 namen, dus het lukte altijd de student aan iemand te koppelen. Maar wanneer je voor iedere student persoonlijk een alumnus moet gaan zoeken, kost dit veel tijd."

Met het MMS-systeem anticipeerde Gunther op een toename van dit soort verzoekjes. "In het bama-systeem kunnen studenten een master volgen in een andere studierichting dan waarin ze hun bachelor hebben gehaald. Maar na drie jaar is de overstap naar een andere, onbekende richting niet makkelijk. Welke master is dan de juiste keuze? De mensen die deze vraag het beste kunnen beantwoorden zijn de alumni. Dat zijn de mensen die al zijn afgestudeerd in de master waar jij over twijfelt, of die al werken in de sector waar jij je zinnen op hebt gezet."

Geen arbeidsbureau

Het nieuwe platform is handig afgekeken van de prestigieuze London School of Economics, die al jaren met een dergelijk systeem werkt. De ontmoetingsplek is het internet, een redelijk anonieme locatie. Isa: "Toen ik in het zoeksysteem 'ondernemer' invoerde kwamen er acht, negen namen uit. Op goed geluk heb ik die allemaal hetzelfde mailtje gestuurd, over wie ik was en waar ik mee bezig was. Het klinkt misschien vreemd, maar ergens vond ik het een beetje eng. Door advies te vragen aan iemand die je niet kent, stel je jezelf toch heel kwetsbaar op."

De kwetsbaarheid werd beloond, zegt Isa. "Op mijn mailtje kreeg ik twee reacties, dat is niet veel, maar het waren wel reacties van mensen die echt verstand hadden van de dingen waar ik vragen over had. Ze werken allebei voor grote consultancybureaus; het zijn professionals die, als je ze inhuurt, tweehonderd euro per uur kosten."

Vervolgens werd Isa, zoals je van een goede mentor kan verwachten, flink op haar vingers gekeken. "Van beide mentoren kreeg ik een hele waslijst aan opmerkingen. Vaak waren het concrete aanwijzingen, dat de omzet-winstverwachtingen niet realistisch waren bijvoorbeeld. Terwijl mijn vriend en ik ons bedrijfsplan uitwerkten, hebben we continu met de mentoren heen en weer gemaild. Ze hebben veel tijd in ons gestopt."

Het is wel de bedoeling, zegt Gunther, dat het alleen bij advies blijft. Het MMS moet geen geïmproviseerd arbeidsbureau worden. "Het kan niet zo zijn dat mentees alle mentoren gaan mailen met de vraag: 'Wie heeft er een baan voor me?'." Maar zo ver is het in de praktijk nog niet gekomen. Tegenover de zevenhonderd mentoren staan nog maar honderd mentees. Het MMS zit nog in de beginfase. Gunther: "Het systeem loopt net een jaar, dus we hebben nog niet de naamsbekendheid die we zouden willen, maar we hebben er vertrouwen in dat dat vanzelf komt."

Isa heeft ondertussen haar bedrijfsplan klaar. In september hoopt ze te starten. Met dank aan haar mentoren: "Het is wel een mooi idee, dat je je kennis wilt doorgeven aan de volgende generatie. Heel idealistisch eigenlijk."

Joost de Vries

Noot: Aanmelden voor het MMS kan via www.uu.nl/mms

Verschenen op 14-06-2007 in Ublad 31 (38).