wetenschap

Burnout

Ruim een derde van de mensen met ernstige burnoutklachten kan tien maanden nadat ze gestopt zijn weer klachtenvrij aan het werk. Burnoutpatiënten met slaapproblemen herstellen minder snel, zo concludeert Mieke Sonnenschein in haar proefschrift Sick with burnout: clarified through electronic diaries. De promovendus heeft onderzoek gedaan naar mensen met ernstige burnoutproblemen door de patiënten gedurende de dag een aantal keer een elektronisch dagboekje in te laten vullen. Constante uitputting, een verstoorde slaap en moeite met in slaap vallen bleken kenmerken van een langdurige burnout te zijn, waarbij een depressie geen invloed heeft op de mate van uitputting. Voor veel mensen is het mogelijk compleet te herstellen van een burnout. Het op tijd herkennen en aanpakken van slaapklachten kan dit herstel bespoedigen. Sonnenschein promoveert op 18 juni op haar onderzoek.

Kunst aan de Neude

Een topinstituut op het gebied van cultureel ondernemerschap aan de Neude. Dat is de droom van Giep Hagoort, zo bleek de toehoorders bij zijn vorige week gehouden inaugurele rede. Hagoort, sinds 2000 lector aan de HKU, werd vorig jaar benoemd tot hoogleraar kunst en economie in de nieuwe Faculteit der Kunsten, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit en de Hogeschool van de Kunsten. In zijn rede zei Hagoort in Utrecht een European Centre for Research and Training in Cultural Entrepeneurship te willen openen. In dit centrum moeten onderzoekers en kunstenaars onderzoek gaan doen naar de grondslagen van cultureel ondernemerschap binnen een theoretisch raamwerk dat wordt bepaald door een samengaan van artistieke vrijheid en ondernemingsvrijheid. Hagoort sprak de hoop uit dat zijn centrum in 2018, wanneer Utrecht mogelijk Europese Culturele Hoofdstad is, gevestigd zal zijn in het Europahuis voor de Kunsten, het huidige postkantoor aan de Neude.

Focus en Massa

'Niet meer praten, maar aan de slag.' Dat was de overheersende wens tijdens het dinsdag door de U-raad georganiseerde Focus en Massa-café. Deze week maakte het college van bestuur bekend welke onderzoekers de vijftien universitaire focusgebieden vorm gaan geven. Een aantal van deze 'trekkers' was dinsdag naar het Academiegebouw gekomen om te discussiëren over vijf stellingen, maar veel animo kon de vraag of de focusgebieden voldoende draagvlak hebben en of de nu gekozen gebieden wel de juiste zijn, niet opwekken. Interessante kwesties voor een later moment, maar laten we eerst aan het werk gaan, was de communis opinio. Alleen de vraag of de trekkers voldoende faciliteiten krijgen, gaf aanleiding tot discussie, waarbij met name de aanwezige alfa-gamma's pleitten voor iets meer financiële armslag. Geowetenschapper Ronald van Kempen had een andere wens: "We hebben het al druk genoeg, dus graag niet te veel van dit soort café's."

Verschenen op 14-06-2007 in Ublad 31 (38).