analyse

Verbroedering tussen conculega's

Conculega's. De term kwam eind jaren tachtig in zwang als je op een aardige en collegiale wijze omging met je concurrenten. Universiteiten zijn meestal conculega's. En deze maand maken ze wel een heel groot gebaar naar elkaar: ze geven elkaar het recept van hun topgerechten.

Universiteitsbestuurders gaan graag aan de haal met elkaars waardevolle ideeën voor beter bacheloronderwijs. Tijdens vier bijeenkomsten die deze maand worden georganiseerd door de VSNU, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, presenteren de universiteiten 130 goede voorbeelden van succesvol bacheloronderwijs.

Het initiatief voor de uitwisselingsmarkt komt van VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Volgens hem hebben de universiteiten nog een wereld te winnen als ze er in slagen hun bacheloronderwijs intensiever en gevarieerder te maken. En waarom zou elke instelling het wiel zelf moeten uitvinden: "Als Twente een succesvolle methode tegen studie-uitval verzint, moeten de andere universiteiten die eenvoudig kunnen overnemen." Alle goede ideeën gaan uiteindelijk de basis vormen voor een nieuwe website met best practices.

Bestuurders van universiteiten willen graag van elkaar leren. De universiteiten, de UU incluis, presenteren daarom zonder schroom hun succesnummers op het gebied van realistische studievoorlichting en selectie van eerstejaars. Ook initiatieven voor maatwerkonderwijs voor excellente, goede en middelmatige studenten komen langs. Zo stond de UU dinsdag op de markt met onder meer het Law College, het University College Utrecht, de freshman colleges bij Psychologie, en het Centrum Studiekeuze waarin de UU samenwerkt met de Hogeschool Utrecht.

Volgens rector Lex Bouter van de Vrije Universiteit is het logisch dat universiteiten onderwijskennis uitwisselen. "Alle universiteiten zijn zoekende met hun bacheloronderwijs. We willen hoe dan ook de uitval terugdringen." Maar waarom komen de universiteiten nu pas met dit idee? "We hebben het wetenschappelijk onderwijs in Nederland nog maar net in tweeën gesplitst", zegt collegevoorzitter Karel van der Toorn van de Universiteit van Amsterdam. "Universiteiten hebben zich aanvankelijk geconcentreerd op de masterfase, maar nu blijkt dat we ons daarnaast veel meer moeten bezighouden met het bacheloronderwijs."

Ook rector Gispen van Utrecht vindt het volstrekt normaal dat universiteiten bij elkaar in de keuken kijken. "De Universiteit Maastricht begon zo'n 25 jaar geleden met probleemgestuurd onderwijs. Dat heeft zich als een virus over het land verspreid en is nu niet meer weg te denken. En wat te denken van ons University College? Overal zie je nu Liberal Arts-opleidingen. Kennelijk voorzien ze in een behoefte."

HOP/GK

Verschenen op 14-06-2007 in Ublad 31 (38).